Standar Pelayanan IBS/Instalasi Bedah Sentral
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

pelayanan bedah sentral, Terdiri dari : Bedah Umum, Obstertri Ginekologi, Orthopedi, Urologi, Mata, THT, Bedah Mulut, Bedah saraf, Bronchoscopy, endoscopy/Colonoscopy

Standar Pelayanan Rawat Jalan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Klinik Kandungan (Fetomaternal), Klinik Kebidanan (Obgyn), Klinik Bedah Umun, Klinik Bedah Saraf, Klinik Urologi, Klinik Psikiatri, Klinik Penyakit dalam, Klinik Anak, Klinik bedah tulang ( Orthopedi), Klinik tumbuh kembang, Klinik THT-KL, Klinik mata, klinik Paru, Klinik DOTS, Klinik syaraf, Klinik jantung, Klinik kulit kelamin, Klinik gigi, dan klinik Rehabilitasi Medik